กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตร.ชั้นประทวน ปี ๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศผลการทดสอบ >>ดาวน์โหลด<<