10/13 2016

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่

เมื่อ12 ต.ค.59 เวลา 20.00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ อยู่เมี่ยง รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.อมร ผ่องสมรูป ผกก.ฝอ.ฯ,พ.ต.ท.หญิง พัชรีวรรณ ประสานพันธ์ รอง ผกก.ฝอ.ฯ,พ.ต.ท.หญิง นริศรา พลีธัญญวงศ์ รอง ผกก.ฝอ.ฯ รวมพล/ตรวจจำนวน ร่วมกับกำลังพลในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่